Oversetting - deres ansikt mot verden

LILLEHAMMER OVERSETTING AS består av en gruppe oversettere fra LOOC som har gått sammen om å forsette samarbeidet, med Lillehammer som base. Vi har etablert et aksjeselskap, og har kontorfellesskap med firmaene Thue & Selvaag AS, Olympia Design Lillehammer AS og Lillehammer Arrangement AS.

Vi oversetter hovedsaklig til og fra språkene norsk, engelsk, fransk og tysk, men har et stort kontaktnett i Norge og utlandet som gir oss mulighet til å ta oversettelser til en mengde andre språk i tillegg. Medarbeiderne har utdanning og erfaring fra internasjonalt miljø, og har bl.a. vært tilknyttet LOOC, Utenriksdepartementet og Norges Eksportråd. Alle er morsmålsoversettere, og tar utgangspunkt i sin totale kultur- og språkforståelse når de oversetter. Spesialiteten vår er reklame- og profileringstekster.

I tillegg til konkurransedyktige priser på enkeltoppdrag, kan vi også gå inn på faste avtaler. Vi kan da tilby spesialtilbud i forhold til oppdragsmengde og levering. Vi er fleksible når det gjelder levering og kan gjøre ferdig små hasteoppdrag på dagen. På større oppdrag ønsker vi å få en til to ukers frist. Vi leverer via E-mail, fax, diskett eller utskrift pr. post.