NORSK - ENGELSK

KJELL TORE
Født: 11.03.63
Morsmål: ENGELSK
Oversetter fra norsk til engelsk.

UTDANNELSE:
Universitetsstudier i USA, England og Frankrike:
- mellomfag journalistikk
- mellomfag filosofi
- Bachelor of Law

ARBEIDSERFARING:
Frilansoversetter for flere av de store oversettelsesbyråene i Norge.
Engelskoversetter i LOOC.
Engelsk journalist for Norges Eksportråd.
Lektor i engelsk.
Daglig leder for Lillehammer Oversetting AS.

METTE
Født: 06.11.61
Morsmål: NORSK
Oversetter fra engelsk til norsk.

UTDANNELSE:
Hovedoppgave for Master of Arts-kurs i engelsk oversettelse.
Master of Arts-kurs i engelsk oversettelse ved University of Surrey.
Fagoversetterlinje ved Agder Distriktshøgskole.

ARBEIDSERFARING:
Språkansvarlig/korrekturleser hos et stort byrå i, Bergen.
Teknisk oversetter hos Softrans Berlitz International, England.
Norsk språkspesialist hos Microsoft, Dublin, Irland.

MICHAEL
Født: 10.10.26
Morsmål: ENGELSK
Oversetter fra norsk/fransk til engelsk.

UTDANNELSE:
Sivilingeniør fra Cambridge University UK.

ARBEIDSERFARING:
40 år som sivilingeniør. De siste 20 år som partner/konsulent i eget konsulentfirma, hovedsaklig i UK.
4 år som colonial administrator i Nigeria.
12 år deltid som leder av Consumers' Association (forskning etc.).
3 år som local councillor i London.

GURI
Født: 22.01.70
Morsmål: NORSK
Oversetter fra engelsk til norsk.

UTDANNELSE:
Engelsk mellomfag
Norsk grunnfag
Oversetting engelsk - norsk, grunnfag

ARBEIDSERFARING:
Lærer i norsk og engelsk på videregående skoler.
Frilansoversetter.

VIGDIS
Født: 20.06.40
Morsmål: NORSK
Oversetter fra engelsk til norsk.

UTDANNELSE:
Universitetet i Oslo: Norsk og fransk.
Steiner-pedagogikk.

ARBEIDSERFARING:
Journalist i lokalavis.
Tekstforfatter i reklamebyrå.
Programsekretær i NRK (1968-1974).
Faglærer i norsk, historie osv. i England og på Steinerskolen i Lillehammer.

NORSK - TYSK

ADELHEID
Født: 17.01.59
Morsmål: TYSK
Oversetter fra norsk/dansk/svensk/engelsk til tysk.

UTDANNELSE:
Cand.philol./Magister Artium fra Universitetet i Kiel (Nordisk filologi, germanistikk, allmenn språkvitenskap). Statens bibliotekhøgskole.

ARBEIDSERFARING:
Norsk- og islandskundervisning ved div. kveldsskoler, biblioteksarbeid.
Universitetslektor ved NTH (tysk og norsk som fremmedspråk).
Hjelpelærer ved Linguistisk Institutt ved Universitetet i Oslo (norsk som fremmedspråk).
Leksikograf.
Fagredaktør for manualer til lingvistisk programvare.
Tysk oversetter, LOOC.
Redaktør for Norges Eksportråd.
Frilans oversetter og tolk.
Norsklærer ved Universitetet i Oslo.
Prosjektleder for opprettelse av ordbokdatabase i Kunnskapsforlaget.

NINA
Født: 02.04.70
Morsmål: TYSK
Oversetter fra norsk til tysk.

UTDANNELSE:
To-årig media og journalistikk ved Møre og Romsdal DH i Volda.
Mellomfag i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Holder på med hovedfag i litteraturvitenskap.

ARBEIDSERFARING:
Konsulent for norsk bokklubb.
Frilansskribent for diverse tyske aviser.
Frivillig oversetter i LONA (Lillehammer Olympic News Agency).

RØNNAUG
Født: 29.05.67
Morsmål: NORSK
Oversetter fra tysk til norsk.

UTDANNELSE:
Spansk grunnfag.
Psykologi grunnfag.
Kurs på Goethe-Institut, Staufen, Tyskland.
Tysk grunnfag.
Erasmus-stipendiat ved Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, Tyskland.
Parallelle studier i tysk språk og litteratur ved universitetene i Freiburg og Bergen.
Tysk mellomfagstillegg.
Tysk hovedfag.

ARBEIDSERFARING:
Kontormedarbeider.
Lærervikar på forskjellige barneskoler i Bergen.
Lærer i spansk for AOF i Bergen.
Frilansoversetter.

SONJA
Født: 23.08.65
Morsmål: TYSK, SERBOKROATISK, NORSK
Oversetter fra norsk/tysk/serbokroatisk/engelsk til tysk/serbokroatisk.

UTDANNELSE:
Cand.mag. med engelsk og storfag i tysk ved Universitetet i Beograd.
Utdannet turistguide for Jugoslavia.
UDI's innføringskurs for tolker.

ARBEIDSERFARING:
Tolk.
Hotellmedarbeider.
Frilansoversetter.

ANNELIE
Født: 12.05.50
Morsmål: TYSK
Oversetter fra norsk til tysk.

ARBEIDSERFARING:
Programsekretær i Norddeutscher Rundfunk, Hamburg.
Konsulent ved Fast-Reisen (skandinavisk turoperatør).
NORTRAs Tysklandskontor i Hamburg.
NORTRA i Oslo.

INGEBORG
Født: 07.01.45
Morsmål: TYSK
Oversetter fra engelsk/fransk/norsk til tysk.

UTDANNELSE:
Diplombibliotekar-høyskolen i Stuttgart.
2. semster Freie Graphik ved Statens Kunstakademi i Stuttgart.

ARBEIDSERFARING:
All-round-kraft ved diverse arkitektkontor i Stuttgart. Sekretær-, kontorarbeid og teknisk tegning.
Frilansoversetter.

NORSK - FRANSK

CELINE

Født: 18.01.69
Morsmål: FRANSK
Oversetter fra norsk/engelsk/tysk til fransk.

UTDANNELSE:
DESS de traduction ESIT - (école supérieure d'interprètes et de traducteurs)
Licence de langues étrangères appliquées - Université Paris IV - La Sorbonne
Faculté de médecine - Université Paris VI
Baccalauréat série C - Lycée J.B. Corot (91)

ARBEIDSERFARING:
1995 : Comité des Jeux Olympiques d'Atlanta - USA. Oversetting fra fransk til engelsk.
Ministère français des affaires étrangères - Paris. Oversetting fra tysk og engelsk til fransk.
1994 : Comité des Jeux Olympiques de Lillehammer - Norvège. Oversetting fra norsk til fransk.
Translatel - Paris. Teknisk oversetting fra engelsk og tysk til fransk.
Ministère norvégien des affaires étrangères - Oslo - Norvège. Oversetting fra norsk til fransk.
Teletota - Paris . Frilansoversetter.

ERIC
Født: 20.03.65
Morsmål: FRANSK
Oversetter fra norsk til fransk.

UTDANNELSE:
Delfag i norsk for utlendinger.
Mellomfag i fransk.
Trinn IV i quichua/inkaspråk (4 sem.).
Praktisk pedagogisk utdanning.
Mellomfag i spansk.
Semesteremne i gammelfransk.
30 vekttall i realfag.

ARBEIDSERFARING:
5 års lærererfaring i Norge.
Språkkonsulent.
Lærer ved Instituto Quichua (Ecuador) i lingvistikk og kultur.
Frilansoversetter.

PATRICK
03.08.49
Morsmål: FRANSK
Oversetter fra norsk til fransk.

UTDANNELSE:
Høyere utdanning i Økonomi og fransk fra universitet og arkitekthøyskole.

ARBEIDSERFARING:
Eksportsjef og regionaldirektør i 2 industribedrifter i Paris.
Time-lærer ved forskjellige skoler/høyskoler i Norge
Guide og reiseleder for franske turister i Norge.

HANNE
Født: 27.06.44
Morsmål: NORSK
Oversetter fra fransk til norsk.

UTDANNELSE:
BEPC i Frankrike.
CAND.MAG.; fransk mellomfag, norsk mellomfag, allmenn litteraturvitenskap grunnfag.
DIPLOME SUP.: Fransk forretningsspråk fra C.C.I.P. (Chambre de Commerce et des Industries, Paris.)
Kurs i Hotellerie & Tourisme fra Universitè de Perpignan.

ARBEIDSERFARING:
Sekretær/oversetter innenfor bilteknisk og hydraulistisk firma Lærer i fransk og norsk.
Lærer i oversettelse på fransk grunnfag
Fransk/norsk oversetter i LOOC.
Frilansoversetter.

INGVILD
Født: 07.11.63
Morsmål: NORSK
Oversetter fra fransk til norsk.

UTDANNELSE:
Mellomfag i fransk.
Mellomfag i nordisk.
Grunnfag i idèhistorie.
Trinn IV i quichua/inkaspråk (4 sem.).
Hovedfag i lingvistikk.
Praktisk pedagogisk utdanning.

ARBEIDSERFARING:
Lektor.
Språkkonsulent.
Lærer i lingvistikk ved Universitetet i Oslo og Folkeuniversitetet.
Lærer i lingvistikk og kultur ved Instituto Quichua, Ecuador.
Frilansoversetter.

HILDE
Født: 15.05.56
Morsmål: NORSK
Oversetter fra fransk/engelsk til norsk.

UTDANNELSE:
Fransk mellomfag.
Allmenn litteraturkunnskap grunnfag.
Nordisk mellomfag.
Nordisk hovedfag.

ARBEIDSERFARING:
Administrasjonsassistent og personalkonsulent i norsk oljeselskap.
Fast ansatt og frilansoversetter.

NORSK - SVENSK

ANNIKA
Født: 20.11.60
Morsmål: SVENSK
Oversetter fra norsk til svensk.

UTDANNELSE:
Diploma Marine Hotel Management Level I.
Hotel Management Diploma.
Engelsk ved Lund Universitet, Sverige.
Spansk ved University of Malaga.

ARBEIDSERFARING:
Sekretær ved Sveriges Handelskontor i Oslo.
Purser på diverse cruiseskip.
Restaurantsjef, hovmester, kontormedarbeider og husøkonom i diverse reiselivsbedrifter.
Frilansoversetter.

BOKMÅL - NYNORSK

NINA
Født: 06.03.69
Morsmål: NORSK
Oversetter til og fra bokmål og nynorsk.

UTDANNELSE:
CAND. MAG. med fransk grunnfag og treårig reiselivsstudium ved Oppland DH, Lillehammer.
Alliance Francaise i Rouen, Frankrike.

ARBEIDSERFARING:
Aktivitetsleder.
Regnskapsmedarbeider.
Kontorkoordinator ved Lillehammer Oversetting AS.

NORSK - SPANSK

MARIA LUNA
Født: 24.09.57
Morsmål: SPANSK
Oversetter fra norsk/engelsk/fransk til spansk.

UTDANNELSE:
Juridisk embetseksamen, Spania.
økonomi- og sekretærhøgskole ved Friundervisningen i Norge.

ARBEIDSERFARING:
Timelærer i spansk og pedagogisk veileder for nye lærere ved Friundervisningen i Norge.
Sekretær.
OMEP's internasjonale sekretariat, Oslo. Organisasjonssekretær og trespråklig oversetter.

NORSK - ITALIENSK

ELISA
Født: 07.06.68
Morsmål: ITALIENSK
Oversetter fra norsk/fransk/engelsk til italiensk.

UTDANNELSE:
Hovedfag i fransk fra Universitetet i Firenze, Italia.
Andre fagområder: historie, moderne kunsthistorie, engelsk og italiensk litteratur.
Pedagogikk.

ARBEIDSERFARING:
Undervisning i italiensk som fremmedspråk ved franske gymnas.